יומן סאונד
Covid19 soundscape
פרוייקט הקלטות מערות הכרמל
HOME
סאונד וסביבה באמנות ובמדע
משימת המבחנות
אוניברסיטת חיפה
תש״פ
Sound and Environment
in Art and Science
University of Haifa
2019-2020
Instructors: Dr. Maayan Tsadka (Department of Music)
and Dr. Michael Lazar (Department of Marine Geosciences)
צלילים בסכנת הכחדה
פרוייקט סוף שנה